WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO !!!

WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO 2017/2018

Dnia 3.10.2017 r. przeprowadzone zostały wybory do Samorządu Uczniowskiego w naszej szkole.
Poprzedzone były kampanią wyborczą , w trakcie której kandydaci prezentowali swoje programy. Uprawnieni do głosowania byli wszyscy uczniowie oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. W głosowaniu brali udział uczniowie klas IV – VII szkoły podstawowej oraz II – III gimnazjum, którzy wybierali swoich przedstawicieli spośród 3 kandydatów. Komisja wyborcza w składzie: pani dyrektor Barbara Guse, pani Beata Walkusz oraz pan Roman Wiecki czuwała nad prawidłowym przebiegiem głosowania i po jego zakończeniu dokonała obliczeń głosów.
Zgodnie z Regulaminem Samorządu Uczniowskiego i Regulaminem Wyborów przewodniczącą szkoły podstawowej zastała Maja Rolbiecka uczennica klasy VII b, zastępcą Kacper Rychert uczeń klasy VI, zaś przewodniczącym gimnazjum został Maciej Barzowski uczeń klasy III, a zastępcą Dawid Konkol uczeń klasy III.

Opiekunowie samorządu uczniowskiego: szkoła podstawowa – pani Beata Daft, gimnazjum – pani Elżbieta Jerzyk.