Kadra pedagogiczna 2019/2020

DYREKCJA SZKOŁY

Guse Barbara – dyrektor

Troka Lidia – wicedyrektor

 

NAUCZYCIELE

Adamczyk Maria – nauczyciel religii

Bełwon – Trzcińska Danuta – nauczyciel j. polskiego

Daft Beata – nauczyciel matematyki

Freda Grażyna – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, edukacji dla bezpieczeństwa

Freda Stanisław – nauczyciel wychowania fizycznego

Guse Barbara – nauczyciel j. polskiego

Jankowska Beata – nauczyciel j. kaszubskiego

Kantrzonka Sandra – nauczyciel j. angielskiego

Kozłowska Bożena – nauczyciel przyrody, chemii, biologii

Krauze Paulina – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, rewalidacji

Lewandowska Marzena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda

Lipińska Sylwia – nauczyciel historii, świetlicy, rewalidacji

Łosińska Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pedagog

Ostrowska Beata – nauczyciel plastyki

Powarzyńska Gabriela – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej

Piechowska Regina – nauczyciel geografii

Piotrzkowski Ziemowit – nauczyciel muzyki

Rozgońska Magdalena – nauczyciel j. angielskiego

Troka Lidia – nauczyciel historii, WOS-u, biblioteka

Walkusz Beata – nauczyciel matematyki, świetlicy

Wiecka Beata – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, gimnastyki korekcyjnej

Wiecka Bożena – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, terapii pedagogicznej

Wiecki Józef – nauczyciel fizyki, informatyki, techniki

Wiecki Roman – nauczyciel wychowania fizycznego

Zamkowski Michał – nauczyciel j. niemieckiego