U W A G A ! SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE !

OD 25 MARCA 2020 r. ROZPOCZYNAMY, ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN, REALIZACJĘ PODSTAWY PROGRAMOWEJ W RAMACH ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH PROWADZONYCH W FORMIE NAUCZANIA ZDALNEGO PRZY WYKORZYSTANIU STRONY INTERNETOWEJ SZKOŁY ORAZ WYBRANYCH PRZEZ NAUCZYCIELI PLATFORM EDUKACYJNYCH. NAUCZYCIELE BĘDĄ MOGLI SPRAWDZAĆ STOPIEŃ OPANOWANIA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI W USTALONY PRZEZ SIEBIE SPOSÓB. MATERIAŁY DO WYKONANIA W DOMU BĘDĄ UDOSTĘPNIANE Z TYGODNIOWYM WYPRZEDZENIEM NA STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY. UCZNIOWIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO SYSTEMATYCZNEJ PRACY I KONTAKTU Z NAUCZYCIELAMI PRZEDMIOTÓW POPRZEZ WSKAZANE PRZEZ NICH KANAŁY INFORMACYJNE.  O TRUDNOŚCIACH Z REALIZACJĄ ZDALNEGO NAUCZANIA PROSZĘ INFORMOWAĆ WYCHOWAWCÓW KLAS. WSZYSTKICH PROSZĘ O SYSTEMATYCZNE ŚLEDZENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KSZTAŁCENIA NA ODLEGŁOŚĆ, KTÓRE BĘDĄ SIĘ UKAZYWAŁY SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ NASZEJ SZKOŁY.

                                                                                                               DYREKTOR SZKOŁY

                                                                                                                BARBARA GUSE