INFORMACJE

 

S Z A N O W N I   R O D Z I C E !

 

      DYREKTOR ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM INFORMUJE, ŻE OD 28.04.2020 r. DO 24.05.2020 r. RODZICE DZIECI  UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DO PRZEDSZKOLA , ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH, KL. I POTWIERDZAJĄ WOLĘ PRZYJĘCIA KANDYDATA PODPISEM NA LIŚCIE W SZKOLE.

 

 

 

                                                                                                          S Z A N O W N I   R O D Z I C E !

 

ZE WZGLĘDU NA PANDEMIĘ KORONAWIRUSA EGZAMINY ÓSMOKLASISTY DLA UCZNIÓW KOŃCZĄCYCH SZKOŁĘ PODSTAWOWĄ W ROKU SZKOLNYM 2019/20 ODBĘDĄ  SIĘ  16 – 18.06.2020 r.

16 CZERWCA 2020 r. GODZ. 9.00 – JĘZYK POLSKI                                                                                                                                                                                                                                                                        

17 CZERWCA 2020 r. GODZ. 9.00 – MATEMATYKA                                                                                                                                                                                                                                         

 18 CZERWCA 2020 r. godz. 9.00 – JĘZYK ANGIELSKI