Ubezpieczenie dzieci i młodzieży

UWAGA ! Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim informuje, że ubezpieczenie dzieci i młodzieży od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2018/2019 JEST DOBROWOLNĄ umową zawartą wyłącznie z woli rodziców.  Wszelkie formalności  związane z ubezpieczeniem dzieci i młodzieży załatwiają RODZICE we własnym zakresie  w formie i na zasadach określonych przez daną firmę ubezpieczeniową.

Więcej

Rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019

UWAGA!!! Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 dnia 03-09-2018 r. godz. 9.00. Msza święta – godz. 8.15 Dowóz : Grabowska Huta – godz. 7.00 Puc – godz. 7.20 Sztofrowa Huta – godz. 7.40 Odwóz: Puc – godz. 10.15 Sztofrowa Huta – godz. 10.30 Grabowska Huta – godz. 10.50

Więcej