Rekrutacja 2018/2019

OGŁOSZENIE! Od 19.02.2018 r. rozpoczną się zapisy do Przedszkola Samorządowego i klasy pierwszej w Grabowie Kościerskim na nowy rok szkolny 2018/2019. Wnioski będą przyjmowane do 16.03.2018r. do godz. 15.00. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych nastąpi 04.04.2018 r. do godz. 15.00. Potwierdzenie przez  rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola  w postaci pisemnego oświadczenia należy potwierdzić w  sekretariacie szkoły od 05.04.2018 r. – 13.04.2018 r. …

Więcej

Rekrutacja 2016/2017

REKRUTACJA ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM Dyrektor Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim informuje, że rekrutacja dzieci do Przedszkola Samorządowego, uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. gen. Józefa Wybickiego i klasy pierwszej Publicznego Gimnazjum na rok szkolny 2016/2017 rozpocznie się 7.03.2016 r. Zasady rekrutacji są zgodne z wytycznymi Pomorskiego Kuratora Oświaty dla kl. I gimnazjum, Uchwałą Nr XV/85/2015 Rady Gminy Nowa Karczma z dnia 30 grudnia 2015 r. …

Więcej

Rekrutacja 2014/2015

 Zarządzenie Nr 8/2014 Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 21 lutego 2014 r.   w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rodziców dzieci i młodzieży zamieszkałych w obwodzie szkoły do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej i do klasy pierwszej publicznego gimnazjum, oraz wzoru wniosku o przyjęcie do publicznej szkoły/placówki na rok szkolny 2014/2015   Na podstawie art. 20v ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 r. …

Więcej