Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma

Gmina Nowa Karczma z dniem 01.09.2016 roku rozpoczęła realizację projektu pn. „Na fali wiedzy – program rozwojowy dla szkół w Gminie Nowa Karczma”. Celem projektu jest wzrost jakości kształcenia na poziomie ogólnym realizowanego przez Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Nowej Karczmie, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Grabowie Kościerskim, Szkołę Podstawową i Gimnazjum w Lubaniu oraz Szkołę Podstawową w Szatarpach, poprzez wdrożenie w okresie od 01.09.2016 r. do 31.07.2018 r. kompleksowego programu rozwojowego obejmującego kształtowanie i rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli oraz doposażenie pracowni przedmiotowych szkół w pomoce dydaktyczne i narzędzia niezbędne do realizacji programów nauczania.

więcej informacji…