Rekrutacja do Projektu „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” na rok szkolny 2019/2020

Powiat Kościerski wraz z Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego zaprasza do udziału w Projekcie „Zdolni z Pomorza – powiat kościerski” młodzież, która interesuje się: matematyką, fizyką, informatyką, biologią, chemią lub kompetencjami społecznymi (np. j. polski, historia, WOS, sztuka, współpraca, itp.) będącą obecnie uczniami:

  • VI – VIII klasy szkoły podstawowej
  • III klasy gimnazjalnej
  • szkoły ponadgimnazjalnej.

W ramach projektu dla uzdolnionych uczniów zaplanowaliśmy m.in.:

  • ciekawe zajęcia pozalekcyjne
  • spotkania akademickie na największych pomorskich uczelniach
  • warsztaty tematyczne
  • stypendia
  • obozy naukowe

Aby wziąć udział w Projekcie należy w terminie od 31 maja 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. złożyć do Starostwa Powiatowego – Wydział Edukacji, ul. 3 Maja 8A w Kościerzynie poniższe dokumenty:

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych PPP

Oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych Starostwo

Oświadczenie klauzula informacyjna RODO

Arkusz nominacji

Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych

Dodatkowe informacje

  1. Do projektu ucznia nominuje: pełnoletni uczeń, nauczyciel, pedagog, psycholog, rodzic lub opiekun prawny, inna osoba pełnoletnia, która dostrzega uzdolnienia ucznia.
  2. Uczniowie, którzy spełnili warunki określone naliście wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach, korzystają z uproszczonej formy rekrutacji:

– nie uczestniczą w teście uzdolnień kierunkowych lub nie przygotowują projektu kwalifikacyjnego,

– uzyskują maksymalną możliwa liczbę punktów i w konsekwencji są rekrutowani do projektu w pierwszej kolejności.

 Pozostałe dokumenty:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu “Zdolni z Pomorza – powiat kościerski”

Planowany harmonogram rekrutacji

Lista wymaganych osiągnięć w olimpiadach i konkursach

Zasady realizacji projektów kwalifikacyjnych

Procedura przeprowadzenia TUK

 

Strona projektu