Historia szkoły

Szkoła w latach sześćdziesiątych XX wieku.
Szkoła w latach sześćdziesiątych XX wieku.

 Jednym z najważniejszych wydarzeń w naszej szkole było nadanie jej w dniu 12.12. 1989 r. imienia gen. J. Wybickiego. Uroczystego aktu nadania szkole imienia dokonał kurator KOiW w Gdańsku Stefan Stasiak. Podczas uroczystości w holu głównym szkoły odsłonięto tablicę pamiątkową. Uczniowie wystąpili z programem artystycznym, na który składały się pieśni, wiersze i inscenizacje o tematyce patriotycznej. Od tej pory co roku 12 grudnia obchodzony jest jako Święto Szkoły.W następnych latach Szkoła Podstawowa w Grabowie polepszyła swoje warunki do pracy dydaktyczno – wychowawczej. Placówka została wyposażona w nowoczesny sprzęt szkolny i pomoce naukowe. Dzieci mogły korzystać z dożywiania w stołówce szkolnej, gdzie zorganizowano dożywianie na 60 osób. Ponadto polepszyła się w szkole opieka zdrowotna nad uczniami w związku z uruchomieniem gabinetu lekarskiego w 1987 roku. Pracownicy Służby Zdrowia zajmowali się profilaktyką i szerzeniem oświaty zdrowotnej wśród uczniów i rodziców. Od roku szkolnego 1991/92 Szkoła Podstawowa w Grabowie stała się szkołą samorządową. Podlega w swojej działalności pod Urząd Gminy w Nowej Karczmie oraz Kuratorium Oświaty i Wychowania – Delegatura w Kościerzynie.Aby stworzyć młodzieży lepsze warunki do prawidłowego rozwoju fizycznego, rozpoczęto w 1989 roku budowę sali gimnastycznej. Dnia 8.10.1993 r. odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali (22 m x12 m). Przy sali znalazły się takie pomieszczenia jak: siłownia, szatnie, natryski, pomieszczenia na sprzęt sportowy oraz gabinet dla nauczycieli wychowania fizycznego. Szkoła Podstawowa w Grabowie jest jedyną placówką w gminie mającą taki obiekt. Z tego względu salę udostępniono dzieciom i młodzieży z pobliskich szkół, a także dorosłym. Od 1 września 1999 roku szkoła w Grabowie funkcjonuje jako Zespół Szkół. W związku z reformą oświaty utworzono w szkole Publiczne Gimnazjum. W grudniu 1999 roku szkoła, w ramach programu “Internet dla szkół”, uzyskała nowoczesną pracownię komputerową z dostępem do Internetu.

(na podstawie kroniki szkolnej)

 

Dyrektorzy szkoły w okresie powojennym

Franciszek Ossowski 1945/1946
Aleksander Dzienisz 1946-1962
Edwin Szumocki 1962/1963
Antoni Murglin 1963/1964
Roman Wiecki 1964-1978
Jadwiga Kuchlin 1978/1979
1980-1982
1983/1984
Edmund Szczepański 1979/1980
1982/1983
Helena Dittmer 1984-1986
Maria Zimmermann 1986-1998
Józef Wiecki 1998-2008
Barbara Guse 2008-