Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

Zwrot podręczników i książek do biblioteki szkolnej

 

  1. Książki wypożyczone z biblioteki szkolnej należy podpisać i umieszczać w kartonie znajdującym się przy wejściu głównym szkoły.
  2. Podręczniki szkolne powinny być zapakowane w foliową reklamówkę i podpisane.
  3. Przyjęcia podręczników dokonuje wychowawca klasy w wyznaczonym terminie.
  4. Przygotowane komplety wypożyczonych podręczników powinny być wygumowane, a osobiste zapiski na luźnych kartkach usunięte.
  5. Brakujące (zagubione) podręczniki należy odkupić i poinformować o tym wychowawcę podczas oddawania.

 

 

 

Harmonogram zwrotu podręczników szkolnych

 

Poniedziałek 22.06.2020r. godziny
Klasa I 9:00-10:00
Klasa II 10:00-11:00
Klasa III a i b 11:00-12:00
Wtorek 23.06.2020r.  
Klasa IV 9:00-10:00
Klasa V 10:00-11:00
Środa 24.06.2020r.  
Klasa VI a 9:00-10:00
Klasa VI b 10:00-11:00
Klasa VII 11:00-12:00
Klasa VIII Oddaje podręczniki szkolne dnia 18.06.2020 r. po egzaminie z języka angielskiego do wychowawcy klasy.