Uwaga obiady

UWAGA !!!

OD DNIA 07-09-2020 r. BĘDĄ WYDAWANE OBIADY.

KOSZT JEDNEGO OBIADU 4,- zł.

W MIESIĄCU IX/2020 KOSZT OBIADÓW WYNOSI:     18 dni x 4,- = 72,- zł

OSOBY CHĘTNE MOGĄ SIĘ ZAPISAĆ W SEKRETARIACIE SZKOŁY DO DNIA 10-09-2020 r  OPŁATY ZA WRZESIEŃ NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 10-09-2020 r. NA RACHUNEK BANKOWY ZESPOŁU SZKÓŁ W GRABOWIE KOŚCIERSKIM NR 70 8340 0001 0123 3379 2000 0001.TYTUŁEM: OPŁATA ZA POSIŁKI, IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, KWOTA ZA DANY M-C.

OPŁATY ZA PAŹDZIERNIK NALEŻY DOKONAĆ DO DNIA 30.09.2020 r.

KOSZT OBIADÓW W M-CU X/2020 WYNOSI:      22 dni x 4,- zł = 88,-zł