Uwaga – obiady – grudzień 2020

UWAGA!

          Koszt obiadów w miesiącu grudniu  wynosi:

16 dni x 4,- zł = 64,- zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.11.2020 r. na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim                                         Nr 70 8340 0001 0123 3379 2000 0001