UWAGA! Obiady – styczeń 2021

UWAGA!

          Koszt obiadów w miesiącu styczniu wynosi:

10 dni x 4,- zł = 40,- zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.12.2020 r. na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim

                                        Nr 70 8340 0001 0123 3379 2000 0001