UWAGA RODZICE I UCZNIOWIE!

Informujemy, że od 18.01.2021r. (poniedziałek)przy zachowaniu reżimu sanitarnego, uczniowie klas    I- III wracają po feriach zimowych do nauczania stacjonarnego w szkole. Lekcje odbywać się będą według planu obowiązującego przed zdalnym nauczaniem. Natomiast uczniowie kl. IV – VIII nadal uczą się zdalnie według planu obowiązującego przed feriami zimowymi. Plan dowozów i odwozów nie ulega zmianie.

Dowozy: 7.00 Grabowska Huta, 7.10 Sztofrowa Huta, 7.35 Puc

Odwozy: 12.35 Puc, 12.50 Sztofrowa Huta, Grabowska Huta