Obiady

UWAGA!

Koszt obiadów w miesiącu luty wynosi:

20 dni x 4,- zł = 80,- zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 31.01.2021 r. na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim                                         Nr 70 8340 0001 0123 3379 2000 0001