Uwaga – obiady

UWAGA!

          Koszt obiadów w miesiącu marcu  wynosi:

23 dni x 4,- zł = 92,- zł

Wpłaty należy dokonać do dnia 28.02.2021 r. na rachunek bankowy Zespołu Szkół w Grabowie Kościerskim    Nr 70 8340 0001 0123 3379 2000 0001