Kontakt

Zespół Szkół w Grabowie Kościerskim 

ul. Starowiejska 68

83-403 Grabowo Kościerskie

 tel./fax: (058) 687-01-12

grabowoszkola@poczta.onet.pl

Nasza placówka jest zespołem szkół publicznych. Organem prowadzącym jest Gmina Nowa Karczma, a nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

 

W skład zespołu wchodzą:

  • Przedszkole Samorządowe
  • Szkoła Podstawowa im. gen. Józefa Wybickiego
  • Publiczne Gimnazjum

W naszej szkole stwarzamy dzieciom i młodzieży warunki do wszechstronnego rozwoju osobowości oraz kształtowania kreatywnej postawy w odkrywaniu prawdy i zdobywaniu wiedzy o współczesnym świecie. Przygotowujemy naszych podopiecznych do wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, tolerancji, demokracji, sprawiedliwości i wolności. Dbamy o dobrą atmosferę w szkole. Zapewniamy uczniom bezpieczeństwo i właściwą opiekę.

 

Przesyłanie materiałów do strony –  zsgrabowo@wp.pl